geri

Kurumların BT altyapılarının güvenliği önemli bir uzmanlık konusu olup, verilerin güvenliği insan faktörü, doğal felaketler ve kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle risk altındadır. Her tür cihazın birbiriyle iletişimde olduğu bir internet ortamında, sürekli gelişen, daha karmaşık ve karışık hale gelen kötü amaçlı yazılımlar kurumların veri güvenliğini daha fazla tehdit etmekte; bunların sonucunda daha esnek, duyarlı ve bütünleşik bir güvenlik çemberine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumların bünyelerinde bulundurdukları bilgilerin gerek yerel alan ağından gerekse internetten korunması amacı ile “Güvenlik Duvarı” (Firewall)(sophos, cyberoam,fortinet vb.) teknolojileri ilk gelişme gösteren alanlardan biri olmuştur. Bilgilerin çoğalması, kullanım alanlarının artması ve önemlerinin artması ile birlikte bu bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması daha da önemli bir hal al mistir. Firmalar artık tek bir ofiste çalışmaktansa merkezi bir yapı ve uzak ofisler kullanmaya, gerekli gördüklerinde ise çalışanlarını da mobil halde şirkete dahil etmeye başlamışlardır. Bu yapılanmayı uygulayan kurumlar için personelin maliyetlerinde azalma olmakla birlikte bir başka güvenlik uygulamasını yani Sanal Özel Ağ (VPN) uygulanması zorunluluğunu doğurmuştur. 

Msanet Bilgisayar olarak gerek Güvenlik Duvarı (Firewall) gerekse Sanal Özel Ağ(VPN) teknolojilerinde alternatif çözümler oluşturarak dünyadaki en ileri teknolojileri yakından takip ederek müşterilerinin bilgi paylaşımlarının daha güvenli olarak gerçekleşmesi sürecinde projelendirme, urun secimi, danışmanlık, kurulum, destek çözümleri ile çözüm üretmektedir.

detay

Ağ ve Güvenlik Çözümleri

Copyright © MsaNet 2014 Bütün Hakları Saklıdır.